เปิดราคา IntelGen7 Kaby Lake I5 เริ่มต้น 8000 บาท

เปิดราคา IntelGen7 Kaby Lake I5 เริ่มต้น 8000 บาท

ตอนนี้ดูเหมือนจะมีอยู่สองร้านใน webshops ที่ประเทศ Netherlands มีรายการสินค้าและราคาออกมา