รัชกาลที่ 5 ทรงแสดงปฎิหารย์ต่อหน้าเจ้าชายแห่งฝรั่งเศส

รัชกาลที่ 5 ทรงแสดงปฎิหารย์ต่อหน้าเจ้าชายแห่งฝรั่งเศส

พระองค์ได้เสด็จไปนมัสการ "หลวงปู่เอี่ยม"ที่ "วัดหนัง" ให้พยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างเสด็จประพาสต่างประเทศ ซึ่งหลวงปู่เอี่ยม ที่ล่วงรู้ด้วยทิพยญาณว่าพระองค์ท่านจะเผชิญกับ "ม้าพยศ"จากฝรั่งเศส