Quick, Draw ของเล่นใหม่จาก Google เราต้องวาดรูปเพื่อให้ A.I. ทายว่ามันคืออะไร

Quick, Draw ของเล่นใหม่จาก Google เราต้องวาดรูปเพื่อให้ A.I. ทายว่ามันคืออะไร

ที่หน้าเว็บไซต์ https://aiexperiments.withgoogle.com/ ใครที่สนใจสามารถเข้าไปทดลองเล่นกันได้ และมีอันหนึ่งที่สนุกใช้ได้เลยทีเดียว นั่นก็คือ "'Quick, Draw" มันใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลายเส้นแบบเดียวกับที่อยู่บน Google

คลิกที่รูปเพื่อแอดไลน์